Η Med4u σχεδιάζει & υλοποιεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό Ασφαλιστικών εταιρειών προγράμματα πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η Med4u με εξατομικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις όποιες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς. Η δημιουργία των προγραμμάτων σχεδιάζεται βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ασφαλιστικού προγράμματος στο σύνολο των ιατρικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ενδεικτικά: Ιατρικές επισκέψεις, Κατ’ οίκων ιατρικές επισκέψεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Οφθαλμολογική κάλυψη, Ψυχολογική υποστήριξη, Κλινικοί διαιτολόγοι, Οδοντιατρική κάλυψη, Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Αιματολογικό Check Up), Φυσιοθεραπευτική κάλυψη, Εναλλακτική Ιατρική, Κάλυψη Ασθενοφόρου, Ετήσιο οφθαλμιατρικός έλεγχος, Κάλυψη Λογοθεραπείας, Κάλυψη Αερομεταφοράς, Ιατρικό συντονιστικό κέντρο.

Δευτεροβάθμια περίθαλψη

  • Διαχείριση απευθείας ιατρικών πληρωμών στο δίκτυο μας.
  • Έλεγχος πιθανής εισαγωγής ή πορείας νοσηλειών.
  • Προγράμματα capitation, White label.
  • Διαχείριση & εκκαθάριση αποζημιώσεων.
  • Διαχείριση έκτακτου προσωπικού.
  • Ανάληψη διαχείρισης & διεκπεραίωσης φακέλου ασφαλισμένου.
  • Προασφαλιστικός έλεγχος.
  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων
  • 24ωρες/365ημέρες στελεχωμένη με ιατρό & νοσηλευτή για ενημέρωση των συμβεβλημένων ιατρικών δικτύων καθώς και κλείσιμο ραντεβού & ενημέρωση & οδηγίες & σύστημα μηνυμάτων.
  • Δημιουργία στατιστικών στοιχείων.