Η Med4u σχεδιάζει & υλοποιεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό Εταιρειών προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Med4u με εξατομικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις όποιες ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Η δημιουργία των προγραμμάτων σχεδιάζεται βάση τις ανάγκες στο σύνολο των ιατρικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

  • Προγράμματα ανάληψης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Προγράμματα προώθησης εμπορικών προϊόντων.
  • Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
  • Προγράμματα υγείας, υποστήριξης εργαζομένων αυτοτελή ή σε συνδυασμό με ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

  • Ενδεικτικά: Ιατρικές επισκέψεις, Κατ’ οίκων ιατρικές επισκέψεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Οφθαλμολογική κάλυψη, Ψυχολογική υποστήριξη, Κλινικοί διαιτολόγοι, Οδοντιατρική κάλυψη, Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Αιματολογικό Check Up), Φυσιοθεραπευτική κάλυψη, Εναλλακτική Ιατρική, Κάλυψη Ασθενοφόρου, Ετήσιο οφθαλμιατρικός έλεγχος, Κάλυψη Λογοθεραπείας, Κάλυψη Αερομεταφοράς, Ιατρικό συντονιστικό κέντρο.
  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων 24ωρες/365ημέρες στελεχωμένη με ιατρό & νοσηλευτή για ενημέρωση των συμβεβλημένων ιατρικών δικτύων καθώς και κλείσιμο ραντεβού & ενημέρωση & οδηγίες & σύστημα μηνυμάτων.
  • Δημιουργία στατιστικών στοιχείων.